Tỳ Hưu Khác

Cặp tượng Tỳ hưu phong thủy đá nham thạch nhỏ hóa sát trừ tà R071

+ Chất liệu và hoàn thiện: tỳ hưu đá nham thạch ( Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 2.7cm x 5cm. + Khối lượng: 550 g/cặp + Ý nghĩa: Linh vật số 1 trong phong thủy mạnh về chiêu hút tài lộc, trừ tà, hóa sát. Thích hợp với

Cặp Tỳ hưu phong thủy đá nham thạch lớn tài lộc mạnh mẽ R069

+ Chất liệu và hoàn thiện: tỳ hưu đá nham thạch ( Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 4.5cm x 8.5cm. + Khối lượng: 850g/cặp + Ý nghĩa: Linh vật số 1 trong phong thủy mạnh về chiêu hút tài lộc, trừ tà, hóa sát. Thích hợp với người

Cặp tượng Tỳ hưu phong thủy đá hắc ngà nhỏ hóa giải đại sát R018

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu đá hắc ngà (thạch anh đen) (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 4cm x 8cm + Khối lượng: 485gr /1cặp + Ý nghĩa: giúp trừ tà trấn nhà ,may mắn về tài lộc và giúp hóa giải được sao Ngũ Hoàng

Cặp tượng Tỳ hưu phong thủy đá hắc ngà trấn nhà R017

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ Hưu đá hắc ngà (thạch anh đen) (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 9cm x 9cm + Khối lượng: 973/1cặp + Ý nghĩa: giúp trừ tà trấn nhà ,may mắn về tài lộc và giúp hóa giải được sao Ngũ Hoàng

Cặp tượng Tỳ hưu phong thủy ngậm xâu tiền đá hắc ngà may mắn phát đạt R020

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ Hưu đá hắc ngà (thạch anh đen) (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 8cm x 11cm + Khối lượng: 1,6/1cặp + Ý nghĩa: giúp trừ tà trấn nhà ,may mắn về tài lộc và giúp hóa giải được sao Ngũ Hoàng