Tỳ Hưu Bột Đá

Tỳ hưu phát tài bích tà, vật phẩm may mắn giúp buôn bán phát đạt – Y021

ty-huu-y021 2,145,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 15.5cm x 31cm + Khối lượng: 2.5kg + Ý nghĩa: thu hút tài lộc, kinh doanh, buôn bán phát đạt, giúp gia đạo bình an. + Cách

Tỳ hưu vượng tài nạp phúc , giúp hoàn thành công việc nhanh chóng và thành công – Y019

ty-huu-lung-quy-y019-02 3,465,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 46cm x 22cm x 25cm + Khối lượng: 4.5kg + Ý nghĩa: vượng tài, gia tăng tài lộc, công việc thuận lợi, suôn sẻ, như ý. + Cách sử dụng: Phòng

Tỳ hưu chiêu tài, mang lại phúc cho gia đình bạn – Y009

ty-huu-y009-02 3,135,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 23cm x 37cm + Khối lượng: 6.3 kg + Ý nghĩa: chiêu tài tấn bảo, tịch tà hóa sát. + Cách sử dụng: trưng bày phòng làm việc, phòng

Tượng Tỳ hưu bột đá màu trên mẫu đơn Phú quý bích tà E149

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá pha màu (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 20cm x 32cm + Khối lượng: 3.5kg + Ý nghĩa: Vật phẩm trừ tà hóa sát, giúp chiêu tài tăng lộc, gia đao sung túc hạnh phúc + Các sử

Tượng Tỳ hưu bột đá mạ vàng phước thụy vượng tài E019

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu  bột đá mạ vàng(Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20.5cm x 12cm x 17cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều tốt lành, bổ trơ công danh

Tượng Tỳ hưu bột đá chiêu lộc vượng tài bích tà E004

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu kéo xe bắp cải bột đá pha màu xanh(Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 17cm x 23cm + Khối lượng: 6.8kg/cặp + Ý nghĩa: chiêu tài tịch tà, biểu tượng của tài lộc dồi dào. + Cách sử dụng: Trưng bày

Tượng Tỳ hưu bột đá tài phước quãng tiến E011

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên đế gỗ bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 25cm x 40cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, kinh doanh, buôn bán phát đạt. + Cách sử dụng: đặt phòng

Tượng Tỳ hưu bột đá xanh đậm giàu sang gia đình E172

+ Chất liệu và hoàn thiện: tỳ hưu bột đá màu (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao):30cm x 19cm x 40cm + Khối lượng: 3.5kg + Ý nghĩa: Chiêu tài phát lộc,hóa sát trừ tà, gia đình giàu sang, hạnh phúc + Cách sử dụng: trưng bày phòng khách, phòng làm